Maria Ström Hugner

Projektledare

Telefon
08-123 171 88
E-post
maria.strom-hugner@sll.se
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde universitetssjukhus