Mats Eriksson

Byggserviceledare

Telefon
08-123 175 03
E-post
mats.s.eriksson@sll.se
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde Södersjukhuset