Valid Hatami

Projektledare

Telefon
E-post
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde Södersjukhuset