Om Locum

Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Vår vision är att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020!

Trygga fastigheter dygnet runt

Ett sjukhus är en mycket komplex fastighet. Här finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt årets alla dagar. Locums förvaltning av vårdfastigheter bedrivs systematiskt med en väl fungerade skötsel och drift som bas. Tillsammans med en driftorganisation på sjukhusen arbetar Locum varje dag för att säkerställa basfunktioner som värme, vatten, el och ventilation.

Förvaltningen måste fungera felfritt för god vård. Genom förvaltare, driftcontrollers och en grupp av specialister inom till exempel hissar, säkerhet, el och tillgänglighet kvalitetssäkrar Locum den livsviktiga driften på sjukhusen i länet.

Genom Locums kundtjänst ser vi till att snabbt avhjälpa fel som anmäls från hyresgäster. Varje dag vet vi hur våra fastigheter mår. Genom analys av informationen från kundtjänst kan vi systematiskt bli en bättre och mer proaktiv fastighetsförvaltare. De vårdfastigheter som Locum förvaltar uppgår till ett bokfört värde på 13 miljarder kronor. Utöver våra egna ca 270 medarbetare sysselsätter Locum flera tusen personer via upphandlade entreprenörer och konsulter.

Tillsammans med våra kunder och vår offentliga ägare planerar vi för hållbara vårdfastigheter till nytta för flera generationer invånare i Stockholms län.

Våra ledord

Vägledande i vårt arbete är våra ledord: 

  • Lyhördhet
  • Ansvarstagande
  • Tydlighet
  • Handlingskraft

Omfattande projekt

På uppdrag av Region Stockholm genomför Locum årligen runt 800 byggprojekt till ett värde av drygt 3 miljarder kronor. Utöver detta tillkommer de största satsningarna någonsin som Region Stockholm gör för att möta det växande vårdbehovet i länet. Stora utvecklingsprojekt i form av ny-, till- och ombyggnader genomförs av Locum under en tioårsperiod. Många av sjukhusen inom länet berörs, exempelvis Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus.

Ladda hem foldern Vi förvaltar vårdfastigheter i pdf-format genom att klicka här eller på bilden nedan.