Affärsplan

I Locums affärsplan redovisas bolagets vision, våra värderingar, strategiska mål och nyckeltal över en femårsperiod samt kvalitets- och miljömål. Affärsplanen utgår från styrande förutsättningar för bolagets verksamhet samt omvärlds-, marknads- och riskanalyser.

I Locums affärsplan redovisas bolagets vision, våra värderingar, strategiska mål och nyckeltal över en femårsperiod samt fokusområden och kvalitets- och miljömål. I affärsplanen finns även intern kontrollplan samt fokusområden för året.

Affärsplanen utgår från styrande förutsättningar för bolagets verksamhet samt omvärlds-, marknads- och riskanalyser. Affärsplanen motsvarar förvaltningarnas övergripande verksamhetsplaner inom Region Stockholm.