Att arbeta hos oss

Vi som jobbar på Locum delar visionen att bli en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare i syfte att erbjuda Region Stockholm de bästa vårdmiljöerna.

Vi är människor med stark vilja och hög kompetens att arbeta med vårdens lokaler. Vårt sätt att förverkliga visionen bygger på våra gemensamma ledord och ett systematiskt arbetssätt som utgör grunden i hur vi jobbar och i vår kultur. Vi delar prestigelöst med oss till varandra, strävar efter att göra rätt från början och att ha glädje och entusiasm med oss på vägen. 

Vårt erbjudande - vårt medarbetarlöfte

Om du delar våra värderingar och känner dig hemma i en miljö där lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft präglar kulturen kommer du att trivas hos oss. Läs löftet till dig som medarbetare på Locum.

Vision att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare

Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Vår vision är att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020.

Locums förvaltning av vårdfastigheter bedrivs systematiskt med en väl fungerade skötsel och drift som bas. Tillsammans med en driftorganisation på sjukhusen arbetar vi varje dag för att säkerställa basfunktioner som värme, vatten, el och ventilation. Vi ska se till att ha trygga fastigheter och möjliggöra en säker sjukvård som är till nytta och glädje för nuvarande och framtida generationer stockholmare.

Parallellt med förvaltningen genomför Locum årligen runt 800 byggprojekt. Detta till ett värde av drygt 3 miljarder kronor. Sedan tillkommer de största satsningarna någonsin som Region Stockholm gör för att möta det växande vårdbehovet. På uppdrag av Region Stockholm genomför vi just nu en av de största satsningarna någonsin på sjukhusfastigheterna inom länet. Ny-, om- och tillbyggnader på bland annat Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus ska färdigställas under de närmaste åren.

Kontoret_jobba på locum.png

Vi sitter i moderna, attraktiva och tillgängliga lokaler centralt på Södermalm. Locum har ungefär 270 anställda med bred och stark kompetens inom fastighetsförvaltning, byggprojektledning och teknik. Vi är stolta över att ha lyckats uppnå jämn könsfördelning och en bra åldersspridning.

Terassen_jobba på locum.png

Vi tycker att det vi gör är viktigt på riktigt. Nu behöver vi fler kollegor som delar våra värderingar och som vill bidra till det viktiga samhällsuppdraget vi har. Med lyhördhet gentemot våra uppdragsgivare, tydlighet, ansvarstagande och handlingskraft agerar vi för att uppnå våra mål.  Vi erbjuder dig ett utmanande och spännande arbete i en verksamhet som ständigt utvecklas, med kompetenta och inspirerande kollegor, kontinuerlig kompetensutveckling och goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

Vad tycker Bashar och Martina om att arbeta på Locum?

Locum_baschar_Waleed.png

Läs om hur Bashar upplever arbetet på Locum

martina-annons.png

Läs om hur Martina upplever arbetet på Locum