Ledningsgrupp

Henriksson, Anette
Vd

Buskas, Per-Inge 
Vice Vd

Eriksson, Dan
Ekonomidirektör

Boestad, Marie 
Dir. Affärsutveckling

Hallberg, Christina
HR direktör

Norberg, Katarina
Fastighetsdirektör

Åsander, Björn 
Projektdirektör

Brusdal Penna, Marit
Dir. strategiska fastighets-frågor och investeringar.