Organisation

Här kan du läsa mer om hur Locum AB:s organisation är uppbyggd på avdelningsnivå.

Locums organisation

 

Organisationsbild årsberättelse 2017_liten180319.jpg