Styrelse

Sidan är under uppbyggnad.

 


Charlotte Broberg (M)
Ordförande

Jonathan Hedin(KD)
1:a Vice Ordförande

Rolf Lindell (S)
2:a Vice Ordförande

 


Johan Skog (M)
Ledamot

 


Daniel Sunesson (C)
Ledamot

 

Reza Zarenoe (L)
Ledamot

Vakant (MP)
Ledamot


Sven-Inge Nylund (S)
Ledamot

Lowisa Anderzon (S)
Ledamot

 

Thomas Magnusson (V)
Ledamot

 

 

 

Katarina Olofsson (SD)
Ledamot

 

 

 


Suppleanter

Maria Elgstrand (M)
Lars Rådén (M)
Staffan Olsson (M)
Magnus Persson (C)
Charlotta Schenholm (L)
Yusuf Aydin (KD)
Carina Paulsson (S)
Gunnar Lindgren (S)
Vakant (S)
Lars Bäck (V)
Stefan Buncic (SD)

 


Locums arbetstagarrepresentanter

Leif Engström, Vision
Peter Stolpe, ersättare Vision


Sandra Carlsvärd, Akademikerföreningen SACO
Lena Laurin, ersättare Akademikerföreningen SACO

Här kan du hitta styrelsehandlingar från genomförda och kommande styrelsemöten