Arbetsmiljön har högsta prioritet hos Locum

Varje år skadas cirka 6 000 personer inom byggbranschen i Sverige. Locum, som har många stora byggprojekt igång just nu, jobbar strukturerat med att se till att arbetsmiljön på byggarbetsplatserna är så säkra som möjligt. - Arbetsmiljön är alltid första prioritet för oss på Locum, berättar arbetsmiljöingenjören Mattias Gustafsson.

Förutom att Locum är en stor fastighetsförvaltare har vi också en omfattande projektorganisation som leder och driver de många byggprojekt. Locum är som byggherre också ansvarig för att arbetsmiljön på plats är säker och att de entreprenörer som vi anlitar följer de lagar och riktlinjer som finns.

- Mitt arbete består i att hjälpa till genom att skapa rutiner, riktlinjer och mallar för att arbetsmiljön ska bli bra och säker för de som arbetar i byggprojektet och att finnas tillgänglig som ett stöd till projektorganisationen, berättar Mattias.

- Medvetenheten bland våra entreprenörer har också den blivit bättre när det gäller arbetsmiljöfrågorna, det här är en viktig fråga för alla, förklarar Mattias.

Eftersom de fastigheter som Locum förvaltar till största delen är vårdfastigheter blir det extra känsligt att arbetsmiljön sköts på ett bra och säkert sätt. Fredrich Levin, projektledare på Locum förklarar:

– På Södersjukhuset bygger vi just nu en ny förlossningsmottagning som ligger inklämd mellan olika avdelningar: en snittsal, en handkirurg, barndagvård och förlossningen på våningen ovanför. Då gäller det att alla respekterar varandra. Kommunikation och information är viktigt, säger Fredrich Levin, för närvarande ansvarig för tolv projekt på Södersjukhuset.

Ett projekt som Locum jobbar med är ett projekt som heter Håll Nollan. Den syftar till att antalet arbetsmiljöolyckor i byggprojekten just ska vara noll till antalet och i projektet jobbar nu ett 50-tal aktörer inom byggsektorn runt om i Sverige för att få ner antalet olyckstillbud.

Läs mer om Håll nollan här

Här hittar du Locums styrdokument om arbetsmiljö