Den rekordvarma och utmanande sommaren

Den rekordvarma sommaren ställde verkligen sjukhusvården inför stora utmaningar. Först en ovanligt lång period av tropisk värme, direkt följd av åska och hällregn. Men snabba insatser med kylmaskiner, avfuktare och till och med en stor laddning med is bidrog till att krisen kunde avvärjas.

De sju vårdfastigheter med akutsjukvård som Locum ansvarar för är sårbara när extrema förhållanden inträffar, eftersom de är anpassade till statistiskt »normala« omständigheter och inte den mest extrema värmebölja som Sverige har upplevt på 265 år. I somras prövades verkligen grundberedskapen vid Locum och personal i tjänst fick göra sitt yttersta för att hitta lösningar som kunde ge snabb effekt.

Vad hände egentligen?

– Vi fick tropisk värme i juli med temperaturer över trettio grader i mer än fjorton dagar. När det är över tjugo grader även på natten finns ingen sval nattluft att dra nytta av i ventilationssystemen. Inte heller är de kylsystem vi har dimensionerade för temperaturerna i somras, berättar Per Högdahl, förvaltningsområdeschef på Huddinge sjukhusområde.

Vilka risker innebär ett sådant väder?

– Ytterst kan det innebära en risk för patientsäkerheten och den har en lika hög prioritet för Locum som den har för vården. Det innebär också påfrestningar för vårdpersonalen ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Hur då?

– Det hände att temperaturen steg till en bra bit över trettio grader inne i vårdfastigheterna. Sjuka människor, särskilt patienter på geriatrikavdelningar, mår dåligt av hög värme. Det är en risk i sig. När det är så varmt påverkas också personalens insatser. Och dessutom, värmen och den höga luftfuktighet som följde drabbade utrustningen i sterilförråden. 

Vad fick det för konsekvenser?

– Förpackningar av papper spricker så innehållet inte är sterilt längre. Sjukhusen fick kassera mängder med material. En del var väldigt kostsamma, exempelvis olika implantat. Till en början trodde alla att det rörde sig om några dagars normal värmebölja, som beredskapen skulle klara. Men värmen fortsatte. Och fortsatte. Locums säkerhetschef bröt semestern och samordnade insatserna med all personal i tjänst. Locum begärde att landstinget centralt skulle samordna insatserna och göra medicinska prioriteringar om var insatser skulle sättas in. I den centrala samordningen inom landstinget ingick chefer från Locum, från Katastrofmedicinska rådet inom HSF, chefläkare och representanter från landstingets förvaltningar.

Det måste ha krävts snabba resultat. Hur jobbade ni?

– Alla våra driftentreprenörer och personal från vår fastighetsförvaltning fick planera vad som var möjligt att göra och chefläkarna beslutade hur de nya resurserna skulle prioriteras mellan sjukhusens alla lokaler. Vi möttes dagligen och kunde arbeta väldigt effektivt, berättar säkerhetschef Anders Gidrup

Så, vad gjorde ni?

– Vi beställde in över trehundra extra kylmaskiner. På plats fanns redan ett hundratal som ingår i grundberedskapen. Men ändå räckte det inte riktigt. Ett antal planerade operationer måste ställas in.

– På Danderyd sjukhus prövade vi helt nya, och kreativa, lösningar. Till exempel köpte vi in 950 kilo is. Isen lade vi i ett centralt nav i ventilationssystemet och medan den smälte sänktes temperaturen med fyra grader. Vi satte också upp vattenspridare som kunde kyla ner luften i anslutning till luftintag för ventilation. Locum fick även förhandla med leverantörer av fjärrkyla som var hårt pressade och i sin tur förhandlade med sina övriga kunder. På så sätt kom Locum överens med Södertörns Fjärrvärme om att kylan skulle prioriteras till Huddinge sjukhus. På Kungsholmen stängdes först all kyla av när fjärrkylenätet höll på att haverera, men efter ett dygns förhandlingar med Stockholm Exergi sattes fjärrkylan i gång igen för S:t Görans sjukhus.

På Danderyds sjukhus havererade en kylanläggning så den överskottskyla som annars säljs till Mörby centrum omprioriterades till sjukhuset.

Kylpingvin
Bild: 300 extra kylmaskiner beställdes och ställdes ut enlig sjukhusens prioritering

Och sedan slog vädret om …

– Ja, över en natt. Söndagen den 29 juli kom ett kraftigt åskväder med hällregn som sedan fortsatte, berättar Per Högdahl. Sjukhusens materiel och medicintekniska utrustning klarar av mellan 70–75 procents luftfuktighet. Vissa dygn steg den nu till runt 90 procent.

Hur löste ni det?

– Locum beställde de avfuktningsapparater vi kom över, totalt hundra stycken, som chefläkare bestämde främst skulle ställas i sterilrummen.

Locums vd kommenterar - Starka tillsammans

– Hantering av den rekordvarma sommaren visade att vi är ett landsting och ett Locum. Detta arbetssätt ska också prägla det fortsatta arbetet med att utvärdera och ta fram en gemensam handlingsplan för att hantera motsvarande situation nästa sommar, säger Anette Henriksson, vd Locum.

Artikeln är hämtad ur tidningen Rum, nr 3/2018.