Från betong till finlir

Bullret har avtagit vid bygget av den nya behandlingsbyggnaden i Huddinge. Nu pågår en febril aktivitet med installationer och finlir innanför väggarna. Projektet är en del i Locums största uppdrag någonsin – att uppgradera åtta sjukhus och möta det ökade vårdbehovet i Stockholm.

Flaggan med Locums logga, som  vajar i vinden vid en av infarterna till den gigantiska byggarbetsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, har blivit sliten och börjat fransa sig i yttre tygkanten.  

– Den har hängt där sedan bygget påbörjades för två år sedan. Det är dags att byta ut den, konstaterar Fredrik Hagel, Locums projektområdeschef på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.  Under åren som flaggan har fladdrat har mycket hänt.

Vicky Lau och Fredrik Hagel

Vid den initiala byggropen står nu en färdig huskropp med stomme, fönster och tak. Det värsta dånet och de tunga transporterna har avtagit. Den febrila aktiviteten pågår nu invändigt. Kablar av olika slag dras ut och provisoriska fläktar hänger i taket för att torka den fuktiga betongen innan det blir dags att rulla ut golvmattorna. Hissarna är i gång men är inklädda i skyddande material för att inte skadas när de används för att frakta maskiner och material mellan våningsplanen. 

Den 29 000 kvadratmeter stora byggnaden ska bland annat rymma 23 nya operationssalar med utrustning för krävande kirurgi och modern bilddiagnostik. Att verksamheten som ska bedrivas här är så avancerad ställer höga krav på installationsarbetet av de tekniska systemen och samordning med utrustningsprojektet, den byggfasen man är mitt inne i nu.  

– Det gäller att ha full kontroll över det logistiska så att de runt 300 personer som arbetar med att montera el, rör, kyl- och ventilationssystem, nätverk och sprinkler kan utföra sitt arbete i rätt ordning och i samspel med varandra, säger Vicky Lau, projektchef på Locum.  Förutom nybyggnationen pågår parallellt en ombyggnation av två närliggande befintliga byggnader där det kommer att flytta in avdelningar för bland annat förlossning och uppvakning, verksamheter som behöver ligga nära operationsavdelningen. Hela projektet ingår i Stockholms läns landstings jättesatsning på att bygga ut hälso- och sjukvården i huvudstadsregionen.  

Än är det ett tag kvar till den planerade inflyttningen i lokalerna, men redan nu har hyresgästen börjat bekanta sig med de nya lokalerna.  

– För oss på Locum handlar det om att hela tiden ha en nära dialog med både verksamheten och byggentreprenören, och kontinuerligt stämma av så att vi alla har en samstämmig bild av slutresultatet, säger Fredrik Hagel.  
Eftersom innertaken ännu inte är på plats syns det generösa utrymmet för de olika installationerna när man blickar uppåt. Vid operationer måste luften bytas ofta för att hålla en tillräckligt hög renhetsgrad i rummet. Även temperaturen behöver vara lägre än i andra salar. Det ställer ett högt krav på bland annat styr- och reglersystemen för att matcha vårdens krav.

Arbetet inomhus

 
Vid nybyggnation ser man till att det blir så rymligt som möjligt bland kablarna och rörledningarna i taket för att lätt kunna göra justeringar och underhåll vid behov framöver. Och trots att det för ett lekmannaöga är svårt att särskilja alla sladdar och kanaler har de alla sin givna plats och ordning.  
– Alla tekniska system behöver vara monterade och fungera innan den avancerade medicinska utrustningen kommer på plats. Det är ett noggrant förarbete och samordning, säger Vicky Lau.  

De nya lokalerna kommer dessutom att  vara bättre ur arbetsmiljösynpunkt, tillgänglighetsanpassade, lätta att städa och behagliga att vistas i. De stora fönstren ger ett härligt ljusinsläpp och när det blir dags för invigning kan personal, patienter och besökare se annat än den nu vindbitna Locum-flaggan.  
– På den stora utvändiga grusplanen ska det anläggas en park och även innergården ska bli en grönskande plats att titta på eller vistas i, säger Fredrik Hagel.

Nuläget strategiska byggprojekt

Artikeln är hämtad ur Locums kundtidning Rum, nr 3/2018. Läs Rum här >>