Jag vill ta Locum på en utvecklingsresa

Locums nya vd Anette Henriksson har använt sina tre första månader för att skapa sig en bild av företaget och staka ut en väg framåt. Målet är nöjdare kunder, attraktivare arbetsplats och att skapa framtida vårdfastigheter.

Hon beskriver sig själv som tydlig, nyfiken och tillitsfull. Och hon har en tydlig bild av det arbete som väntar henne.

– Jag vill ta Locum på en utvecklingsresa som handlar om människors betydelse, samverkan och medansvar i en alltmer digital värld, inte om rutor i ett organisationsschema. 

Anette_artikel_700px.png

Det var i mars som hon tillträdde posten som vd i Locum. Hon kom närmast från jobben som kommundirektör i Lund och som vice vd på Akademiska Hus.

– Den första tiden har jag rest runt och träffat medarbetare och kunder. Därmed har jag på plats skapat mig en egen bild av vårdutbudet och vad Locums utvecklingsresa behöver innehålla. Jag upplever att Locum är fullt av kompetens och har bra strukturer, men att vi nu behöver blicka lite längre fram och utveckla vår företagskultur.

Hon tänker ta Locum på en utvecklingsresa för att bli ett modernare bolag fullt av mod och innovation. Företaget behöver fokusera för att nå större framgång med väl utarbetade, men färre aktiviteter.

– Min erfarenhet är att ju mer man kan fokusera, desto snabbare når man resultat, säger hon.

Anette Henriksson vill satsa mer på omvärldsbevakning och på så kallad digital transformation, det som handlar om kombinationen digitalisering och människa. 

– Locum gör ett gott och viktigt arbete som ska visas upp. Nu tar vi nästa steg på vår utvecklingsresa. Vi är övertygade om att den kommer att ge oss både nöjdare kunder och bättre vårdfastigheter.

Vad tycker du är viktigast…
…för att utveckla Locum vidare?
»Att vi gör det tillsammans över gränserna i organisationen och använder all den kompetens som finns i Locum, i dialog med våra kunder.«
…för att få nöjda kunder? 
»Att ha en bra dialog och förståelse för verksamheten samt leverera bra vårdmiljöer kostnadseffektivt.«
…på jobbet?
»Att ha kul och att våga testa sina gränser!«