Länets sjukhus mycket nöjda med driften!

Locums hyresgäster på länets sjukhus är mycket nöjda med driften på sjukhusen. Kunderna ger betyget 80 på en hundragradig skala - en förbättring på 4 punkter. Absolut mest nöjda är kunderna med bemötande och ärendehantering.

Locum genomför årligen en mätning för att följa upp kundnöjdheten och identifiera förbättringsområden i vår drift. Det är driften som ser till att sjukhuset fungerar varje dag med till exempel el, vatten och ventilation och att felanmälningar åtgärdas inom rätt tid.

-  Jag är väldigt glad för resultatet och den starka tydliga ökning vi fått, berättar Sam Höglund, biträdande fastighetsdirektör på Locum. Mycket av framgångarna beror till stor del på den systematiska uppföljningen av driften och ett gott samarbete mellan Locum och driftentreprenörerna. Vi har arbetat tight med utvecklingsfrågor som exempelvis inställelse- och avbrottstider och det har givit goda resultat.

De av hyresgästerna högst uppskattade kategorierna är bemötande och ärendehantering. Locums kundtjänst har en mycket hög tillgänglighet och en klar förbättring har skett av att åtgärder görs inom utlovad tid.

Syftet med driftmätningen är att mäta hur nöjda Locums kunder är med vår fastighetsdrift och utemiljö. En webbenkät har gjorts med personal från 18 olika förvaltningsobjekt, totalt har 614 personer svarat, vilket är en svarsfrekvens på 60 procent som får räknas som god (2017: 54 procent).

Frågeområden för driftenkäten är ärenden, prisvärdhet, information, bemötande, utomhusmiljö samt helhetsomdöme.