Önskan blev sann

Den paramedicinska avdelningen vid Danderyds sjukhus var i behov av ombyggnad för att anpassas till dagens krav. Verksamheten tog initiativet till en hyresgästanpassning, vilket ledde till att Locum startade ett byggprojekt. Följ med på en resa från idé till verklighet.

Den högtempererade terapibassängen på den paramedicinska avdelningen vid Danderyds sjukhus är densamma som tidigare, men det är i princip det enda som är intakt. Det mesta runt om den gjordes om när lokalerna totalrenoverades under 2017. Det behagligt sviktande golvet i träningslokalen intill poolrummet har ännu kvar doften och känslan av nytt och fräscht.

Tre personer står vid en inomhuspool

Förvaltaren Christina Backlund, sektionschefen Kristina Smedberg Bernhardsson och projektledaren Leif Engström är alla nöjda.

– Hur det såg ut förut? Oj, det är stor skillnad. Dusch- och omklädningsrummen var slitna och klarade inte de nya hygienkraven. Lokalerna var över huvud taget gamla och inte funktionella, säger Kristina Smedberg Bernhardsson, chef på Ortopedklinikens paramedicinska sektion vid Danderyds sjukhus.

Det uppenbara behovet av en upprustning gjorde att Kristina Smedberg Bernhardsson tog initiativet till en ombyggnad. De första tankarna på hur lokalerna skulle kunna anpassas efter verksamhetens behov utformade hon redan år 2010. Sommaren 2017 blev det äntligen dags för nyinvigning av lokalerna som fått en rejäl ansiktslyftning och blivit bättre ur både arbetsmiljösynpunkt och för patienterna.

– Förr var det exempelvis bara draperier som skiljde behandlings- och bedömningsrummen åt. Nu är det riktiga väggar. Det gör att man kan prata ostört, utan att andra hör, och att vi kan tillgodose kravet på patient-sekretess. Det är den enskilda förändring som varit mest betydelsefull.

När ett byggprojekt beställs av vårdverksamheten, som i det här fallet, går det under beteckningen hyresgästanpassning. Processen involverar många personer och parter. Hyresgästen har rollen som kund och är den som definierar behovet. Kristina Smedberg Bernhardsson har sitt första utkast kvar av hur hon tänkte sig renoveringen och ombyggnaden från första början. Där har hon specificerat brister och förändringsförslag i ett fyrsidigt dokument.

Det dokumentet landade inledningsvis hos Locums fastighetsförvaltare för Danderyds sjukhus, som har det övergripande ansvaret för hyresgästanpassningar och äger projektet från det att idéerna presenteras till att banden klipps på invigningsdagen. När ett projekt väl ska sättas i rullning utses en projektledare inom Locum som fungerar som den operativa spindeln i nätet under hela processen.

Träningscykel

Träningscyklarna står på rad i de nyrenoverade lokalerna.

Förberedelserna och planeringen inför ett bygge är A och O för att det ska bli lyckat.

– Det betalar sig bra att lägga krutet tidigt i projektet. Har man en tydlig bild av vad som ska göras och kan förutse eventuella kritiska faktorer är det bra för ekonomi, resultat och tidsåtgång, säger Leif Engström, projektledare på Locum och den som varit med och slut- fört ombyggnationen av den paramedicinska  avdelningen på Danderyds sjukhus.

Första steget är att kartlägga varför en tänkt om- eller nybyggnation behövs. I den paramedicinska sektionens fall var Kristina Smedberg Bernhardssons beskrivning av läget värdefull. För att göra en tydlig behovsanalys krävs även möten mellan hyresgästen och Locum.

– Vi måste ha en tät kontakt med dem som ska leva i det vi bygger. Vi projektledare och arkitekter kan byggtekniska detaljer, men har inte full inblick i verksamhetens arbetssätt, säger Leif Engström.  

Innan ett projekt startas gör Locum en tidig projektbedömning för att kunna ge hyresgästen en ungefärlig bild av kostnader, tidsåtgång och hur bygget kan påverka den pågående verksamheten. Ges grönt ljus efter det går processen vidare till en förstudie som resulterar i att presentera minst två alternativa lösningar på hur man kan bygga för att leva upp till de uppsatta behovs- och effektmålen. I förstudien utreds även hur patienter, personal och flöden i verksamheten påverkas av bygget. 

För projektet med den paramedicinska sektionen i Danderyd var en avgörande fråga i förstudien om de befintliga lokalerna skulle renoveras och byggas om eller om verksam-heten skulle förflyttas till någon helt annan del av sjukhuset. Eftersom terapibassängen fortfarande var funktionell och dyr att anlägga på nytt bestämde man att verksamheten skulle vara kvar. 

I processens tredje steg, programfasen, togs en grov plan fram för hur ombyggnationen skulle se ut, utifrån beslutet att behålla bassängen. Därefter gjorde parterna upp om vem som skulle betala vad i byggprojektet. I samband med att hyresgästen själv tar initiativ till en ombyggnation passar Locum på att inspektera behovet av en teknisk upprustning i lokalerna för att därmed slå två flugor i en smäll. Så förutom den önskade verksamhetsanpassningen har den paramedicinska avdelningen exempelvis också fått ny ventilation, installerad värmeåtervinning, en ny anläggning för badvattenrening och nya energiklassade fönster. Det är kostnader som inte belastar hyresgästsprojektet. Inför byggstarten tar Locums projektledare fram en detaljprojektering för genomförandet. Och så sätter man i gång. Bullret, dammet och stöket som bygget sedan för med sig, är den mest påtagliga delen för personal och patienter, men är tidsmässigt en ganska liten bit av vägen från idé till verklighet.

För Kristina Smedberg Bernhardsson och hennes verksamhet tog byggprocessen längre tid än normalt på grund av att sjukhuset tvingades banta och pausa projektet av ekonomiska skäl. Flera nyckelpersoner i projektet slutade också under tiden, vilket förde med sig en del omstarter. När hon nu summerar projektet är hon ändå nöjd med resultatet.

– Det ger en arbetsglädje att få jobba i fräscha och funktionella lokaler. Och framför allt har det blivit bättre för våra patienter. Det är så skönt att det är genomfört, säger Kristina Smedberg Bernhardsson.

Färgranna badleksaker i formar som smala korvar

Läs hela artikeln i Rum nr 2/2018.