Produkter och tjänster

Vårdfastigheterna ska fungera dygnet runt 365 dagar om året.

För att säkra tillgången på trygga vårdlokaler 24/7/365 bedrivs vår förvaltning systematiskt med en väl fungerande drift och skötsel som bas. Vi kombinerar effektiva byggprojekt med kunskap om hur man utvecklar komplexa, robusta och långsiktigt hållbara vårdfastigheter.

Tillsammans med våra kunder och offentliga ägare tar vi hand om en rad av samhällets livsviktiga fastigheter till nytta för flera generationers invånare i Stockholm län.

Vår vision att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020.

Vårt produkt- och tjänsteutbud

Fastighetsförvaltning