Karolinska sjukhusområdet

Mellan 2016 och 2019 har en ombyggnation pågått på N-kvarteret/Gävlegatan 55 på Karolinska sjukhusområdet i Solna. Parallellt har en ombyggnation pågått i delar av Q-huset, tidigare Astrid Lindgrens Barnsjukhus inom ramen för framtidens hälso-och sjukvård.

Gävlegatan_55.jpg

 

Korta fakta N-kvarteret/Gävlegatan 55

Vårdinnehåll: Öppenvårdsmottagningar, vårdavdelningar, bröstcentrum, hälsoprofessioner/rehabverksamhet och endokrinmottagning.
Har pågått: 2016-2019
Verksamhetsstart: 2019
Kvadratmeter ombyggnad: 18 550 kvm
Huvudentreprenörer: IN3PRENÖR AB
Arkitekter: Tengbom arkitekter
Kostnad: 726 Mkr (Bygg 578 Mkr, inredning/utrustning 148 Mkr

 

Vad har vi byggt?

Stora delar av fastigheten har byggts om eller renoverats för att skapa moderna och tillgängliga vårdmiljöer som är anpassade till dagens och framtidens sätt att bedriva vård. I huset blandas historisk vårdmiljö med ny design vilket ger trivsamma lokaler för patienter och personal. Vårdavdelningarna har antingen enkel- eller dubbelrum med dusch och WC.

Ökad närhet mellan forskning och vård

De nya, mer ändamålsenliga vårdmiljöerna möjliggör via sin utformning en mer sammanhållen verksamhet som sätter patienten först. Genom ökad närhet till den nya huvudbyggnaden och avancerad sjukvård blir vinsterna stora för både patienter och medarbetare. Det minskade avståndet till BioClinicum innebär också att ny forskning snabbare kan omsättas i det dagliga arbetet, i form av kliniska tester och bättre arbetsmetoder.

Miljömål och hållbarhet

Region Stockholm har ambitiösa mål för klimatpåverkan, resurseffektivitet och hälsofrämjande arbete. Det innebär att material som ger minsta möjliga miljöpåverkan har använts.

Vilken vård bedrivs här?

Förutom slutenvård finns här även Hälsoprofessionerna som samlar en stor del av sin verksamhet här och Bröstcentrum Karolinska har nu fått både mammografi och mottagning i samma hus. Det finns även administrativa ytor, aula och mötesrum.

Ombyggnationen av Q-huset, Karolinska vägen 37 A

Ombyggnationen i delar av Q-huset startade i november 2017. Den första etappen blev klar under våren 2018 och innehöll bland annat nya omklädningsrum, träningshallar, RWC, mottagningsrum och väntrum. Etapp två, ombyggnationen av endokrinmottagningen blev klar i december 2018. Första patienten togs emot i december 2018.

Q-huset.jpg