Bild på receptionsdisken på Locums huvudkontor på Östgötagatan 12. I förgrunden syns ett blomsterarrangemang.
Bild på receptionsdisken på Locums huvudkontor på Östgötagatan 12. I förgrunden syns ett blomsterarrangemang.

Locum AB och LFS

Till vänster hittar du länkar till våra årsberättelser.

Kort om Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm

Locum AB är ett dotterbolag inom Region Stockholm och ägs av Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). Locum har Region Stockholms uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet avseende vårdfastigheter.

Locum är ett renodlat tjänsteföretag bestående dels av egen personal dels av upphandlade konsulter/entreprenörer. Den tekniska driften av fastigheterna sköts av upphandlade driftentreprenörer. 

Fastighetsförvaltningen sker inom ramen för Landstingsfastigheter Stockholms (LFS) verksamhet. LFS är en resultatenhet inom Region Stockholm. Intäkterna i LFS består av hyror från regioninterna hyresgäster och från externa hyresgäster.

Locum AB:s intäkter består av ett förvaltningsarvode, baserat på antalet förvaltade kvadratmeter, samt ersättning för konsult- och projektledningstjänster i byggprojekt.

Information om Region Stockholms organisation finns på Region Stockholms hemsida.