BELOK

Vad är BELOK?

Locum är medlem i Beställargruppen Lokaler, BELOK, som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. Gruppen startades 2001 av Energimyndigheten för att skynda på utvecklingen mot energieffektivare fastigheter.
 
BELOK:s uppgift är att driva utvecklingsprojekt för att testa nya metoder, produkter och system i verkligheten tillsammans med sina medlemmar. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till resten av branschen. Parallellt med en ökad energieffektivitet ska utvecklingsprojekten också förbättra inomhusmiljön i lokalerna och vara ekonomiskt lönsamma. 

BELOK:s projekt görs alltid med hållbara ekonomiska kalkyler i ryggen och hyresgästernas komfort som riktmärke.


Varför är Locum med i BELOK?

Sverige ska minska sin energianvändning med 20 procent fram till år 2020 och med 50 procent till år 2050. 40 procent av Sveriges energianvändning står fastighetssektorn för. Då krävs ett samarbete mellan fastighetsägarna.

Inom gruppen har vi ett öppet klimat, utbyter information och goda exempel samt sprider information till andra intresserade.