Sol som lyser starkt utan moln
Sol som lyser starkt utan moln

Energi för dig som är hyresgäst

Locum och våra hyresgäster delar på ansvaret om att effektivisera energianvändningen i regionens fastigheter. Här hittar du tips och stöd kring hur du kan minska energianvändningen.

Energispartips

Genom att minska din energianvändning minskar du regionens klimatpåverkan och sparar pengar. Här hittar du ett antal tips för att minska energianvändningen.

 • Använd både kall och varmvatten sparsamt.
 • Använd persienner som solskydd. Värme som kommer in under våren lagras i betongväggar invändigt. För att reducera en lagring av värme bör du använda persienner (i de fall där fast solskydd eller markiser saknas). Persiennerna ska vinklas så mycket att solens strålar inte når in i rummet.  
 • Att ändra temperaturen i ett rum tar tid. Gör därför små justeringar på termostaten och låt temperaturen sätta sig innan ytterligare ändringar. 
 • För att värmen inte ska hindras från att sprida sig i hela rummet, tänk på att inte ställa möbler eller hänga gardiner för värmeelementen. Undvik också att ha värmealstrande apparater som datorer och skrivare nära termostatventilen på element, då de riskerar att slås av.
 • Skuggning med markiser, persienner eller fast kylavskärmning sparar energi.
 • Använd lågenergi- och LED lampor för att minska elförbrukningen. Lågenergilampor och LED lampor har 90% lägre energiförbrukning jämfört med glödlampor. Livslängden är också upp till fem gånger längre än glödlampor.
 • Använd kyla sparsamt eftersom det är energikrävande. Det är mer energikrävande att kyla ett rum jämfört med att värma ett.
 • Spar energi genom att tina mat i kylen.
 • En kyl eller frys drar mindre energi om den är damm- och frostfri.
 • Öppna och stäng kyl, frys och värmeskåp snabbt.
 • I första hand ska datorer, kopiator och belysning stängas av när de inte används. I andra hand, om det finns skäl för det  slå på energisparläge.
 • Datorer mår bra av att stängas av. Lågenergilampor och lysrör klarar av att du stänger av dem utan att det påverkar deras livslängd. Ett fåtal verksamheter kan ha behov av att ha vissa datorer på dygnet runt.
 • Ny utrustning ska ha låg energianvändning, vilket även är bra kostnadsmässigt då det är den största utgiften under hela livscykeln. Ställ därför alltid krav om energiprestanda i upphandling av energiintensiv utrustning. Kraven kan gälla standbyförluster, att utrustningen går att stänga av, energiåtgång.

  Nedan finns energispartipsen i pdf för utskrift.

         element_700px.png

Broschyrer och rutiner

Här nedan hittar du de broschyrer och rutiner som finns just nu. Vi kommer kontinuerligt att ta fram nya samt att uppdatera befintliga.

Viktigt att ni ändrar i rutinen ifrån Danderyd nedan så att den stämmer överens med er verksamhet. Viktigt också att ni gör arbetet tillsammans med er IT-avdelning och medicinteknisk avdelning.