Vårt tillgänglighetsarbete

Vårt arbete med tillgänglighet ska kännetecknas av att våra byggnader och lokaler är tillgängliga och användbara för personer med fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. Tillgänglighet ska tillgodoses för såväl patienter, besökare som personal.

DQ6Q7459.jpg
 
Utöver samhällets krav, i form av lagar och regler, på fysisk tillgänglighet har Region Stockholm en egen ambition att ständigt förbättra sig avseende fysisk och kommunikativ tillgänglighet samt bemötande.
 

Locums Samverkansråd för fysisk tillgänglighet

Som en viktig del i tillgänglighetsarbetet har vi ett uppdrag från Region Stockholm att ha regelbunden samverkan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Locums Samverkansråd för fysisk tillgänglighet sammankallas och leds av vår specialist för tillgänglighet.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år och ledamöterna företräder Funktionsrätt Stockholms län (före detta HSO), DHR och SRF för samtliga av de frågor som rör funktionsnedsättningar och funktionshinder.

Den särskilda sakkunskapen som finns inom organisationerna ska användas i planering och utveckling av vår verksamhet. Rådsmedlemmarna utser representanter som medverkar och rapporterar till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens centrala samverkansråd.

Läs mer om vårt tillgänglighetsarbete och vårt samverkansråd.