Samverkansråd för fysisk tillgänglighet

Samverkansrådet är ett forum för information och kunskapsutbyte om funktionsnedsattas behov och villkor. Syftet är att tillhandahålla en hög tillgänglighet inom Regionens fastighetsbestånd.

Locum kassa o receptionsdisk640x427px.jpg

 

I detta råd samverkar Locum AB med organisationerna Funktionsrätt Stockholms län (före detta HSO), DHR (DHR Stockholms läns distrikt – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) och SRF (Synskadades riksförbund Stockholms och Gotlands län).

Samverkansrådets representanter deltar med sin specifika kunskap i byggprojekt och vid granskning av de handlingar som vi utarbetar som stöd för tillgänglighetsarbetet.

Minnesanteckningar

Nedan hittar du rådets minnesanteckningar från 2016 och framåt.

2021

2020

2019

2018

2017

2016