Bashar Waleed

Möt Bashar Waleed, projektledare på Danderyds sjukhus.

Bashar Waleed, projektledare

Bakgrund:

– Jag är född i Irak och kom till Sverige som 18åring. Efter sommarjobb på Svenska Bostäder blev jag anställd som bovärd. Jag började på maskinteknik på KTH men det var inte riktigt min grej, så jag bytte snart till den mer praktiska byggnadsingenjörsutbildningen på Nackademin. Genom praktik på Danderyds sjukhus fick jag anställning på ett konsultföretag som arbetade för Locum. När jag 2016 berättade att jag ville vidare, sa de på Locum:  Är du ledig nu?!

Varför tycker du det är meningsfullt att arbeta på Locum?

– Sjukhus är en sårbar och väldigt viktig plats för många människor. Jag tänker ofta på sjukhusanvändaren  både personal och de som behöver vård. För mig känns det meningsfullt att få påverka och utforma de här lokalerna och se till att vi tar hänsyn till alla lagkrav, förutsättningar för patienten och arbetsmiljöfrågor. Allt ska bakas ihop till en välfungerande lokal som nyttjas av otroligt många människor under lång tid framöver.

Vad gör du som projektledare?

 Som projektledare har jag en samordnande roll och måste ha en bred kompetens. Min uppgift är att se till att vi levererar projekt med god ekonomi, rätt funktion och kvalitet, inom den uppsatta tidsramen.

 I min vardag har jag möten med verksamhetsrepresentanter, projektörer och entreprenörer. Jag stämmer av ekonomin, diskuterar tekniska lösningar med olika specialister och så vidare. Det finns så många olika förväntningar och perspektiv i projekt, ta en dörr som exempel – det är lagkrav, tillgänglighetskrav, säkerhetskrav, arbetsmiljökrav, brandkrav, det ska vara lås, larm, el, passa med arkitekturen och så vidare. Som projektledare ska jag sy ihop allt detta. Det är en jätteutmaning, men känns också meningsfullt och kul.

Vad är det bästa med att jobba på Locum?

 Det bästa är att kunna bidra, att utveckla och leverera projekt till de som jobbar på sjukhusen och de som är sjuka. Att få färdigställa ett projekt är nästan som när ett barn föds till liv: en lokal blir fantastisk och vård kan drivas framåt. Det är att bidra till samhället!

 På Locum finns så mycket kompetens. Jag lär mig mycket och utvecklas både som individ och i min karriär. Byggprojekt på ett sjukhusområde är en enorm utmaning – vi måste bygga samtidigt som vi inte får störa vården som arbetar dygnet runt. Eftersom vi jobbar med våra skattepengar och vill samhällets bästa, jobbar vi för att få ut mesta möjliga av våra projekt. Det känns riktigt bra.