Lön och förmåner

Inom Locum tillämpar vi individuell lönesättning. Förutom lön har du som anställd hos oss ett antal förmåner. En del är gemensamma för alla anställda och en del kan väljas individuellt. Här visar vi några exempel.

Arbetstid

Vi har generösa flextidsregler och arbetstiden kan ofta anpassas så den ger möjlighet till balans i livet.

Ledighet

Alla i Locum har minst 28 dagars semester. Genom att byta in semestertillägget kan man få ytterligare en veckas semester.

Vi har ledigt på klämdagar och arbetar halvdag dag före röd dag – utan inarbetning.

Föräldraledighet

Locum fyller på den föräldrapenning och sjukpenning som försäkringskassan betalar, upp till 80 eller 90% av lönen.

Hälso- och friskvård

Vi har fri öppen hälso- och sjukvård. Dessutom erbjuds alla anställda regelbundna hälsoundersökningar, funktionskontroller och ergonomironder.

På Locum finns en mycket livaktig idrottsförening. Dessutom har vi för enskilda aktiviteter en friskvårdspeng på 3 000 kr per år.

Vi har subventionerade rikskuponger och subventionerat SL-kort. Och det finns alltid frukt, te och kaffe på kontoret.

Pension

Vi har självklart tjänstepension men också möjlighet att löneväxla till pension med bidrag från arbetsgivaren. Det innebär att man avsätter valfri del av sin bruttolön till ett pensionssparande.