Närbild på att par svarta glasögon
Närbild på att par svarta glasögon

Student

Vi besöker årligen olika högskolors arbetsmarknadsdagar. Vi vill träffa dig, kanske kan vi intressera dig för sommarpraktik eller examensarbete hos oss? Under 2021 kommer vi tyvärr inte ha möjlighet att ta emot nya sommarpraktikanter eller LIA-praktikanter på Locum, då vi sett till pandemin ser bristande möjlighet till god handledning.

Här har du chansen att göra något livsviktigt. På riktigt!

  • Fungerande vårdfastigheter 24/7/365
  • Effektiva byggprojekt i komplexa vårdmiljöer
  • Siktet inställt på att vara klimatneutrala 2030
  • En arbetsplats med ett exceptionellt uppdrag

Din väg in som student 

Under 2021 kommer vi tyvärr inte ha möjlighet att ta emot nya sommarpraktikanter eller LIA-praktikanter på Locum, då vi sett till pandemin ser bristande möjlighet till god handledning. 

Det finns möjlighet att skriva uppsats eller göra sitt exjobb hos oss på Locum. Dessutom tar vi årligen emot praktikanter och sommarjobbare, i första hand under sommaren och då främst på vår förvaltningsavdelning och projektavdelning. Där jobbar de flesta av våra medarbetare som fastighetsförvaltare, teknikförvaltare och projektledare. 

Yrkesroller på Locum

Som fastighetsförvaltare ligger fokus på att förstå kundverksamheternas utveckling och behov och kunna översätta dem till vilka åtgärder och konsekvenser det kan innebära för fastigheten. Det bygger på långsiktiga och förtroendefulla relationer och tätt samarbete med våra kunder.

En fastighetsförvaltare ansvarar bland annat för hyresförhandling, upprättande av hyresavtal, behovsanalyser och förstudier.

Utbildningsbakgrund är till exempel högskoleexamen inom byggteknik och design, fastighet och finans, civilingenjör inom samhällsbyggnad, eller motsvarande.

Som teknikförvaltare ser man till att upprätthålla och utveckla den tekniska statusen och förvaltningen av fastigheten på kort och lång sikt.

Exempel på ansvarsområden är att samordna investerings- och underhållsplanering samt genomföra behovsanalys och förstudier för fastighetsägarinvesteringar. 

Utbildningsbakgrund är till exempel högskoleexamen inom teknik, gärna med fastighetsinriktning.

Locums projektledare ansvarar för spännande ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i komplexa tekniska miljöer.

Som projektledare har man ett nära samarbete med såväl förvaltare, hyresgäster, konsulter, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och övriga inblandade i projektet. Projektens storlek och omfattning har stor variation, inget är det andra likt.

Utbildningsbakgrund är till exempel civilingenjör från Samhälls­byggnads­programmet, högskoleingenjör från Byggteknik och design eller motsvarande.

Tidigare studenter hos oss