Erik Larsson

Erik har jobbat på Locum sen 2007 och är en av våra uppskattade kollegor som arbetar på Huddinge sjukhusområde. Läs Eriks inspirerande resa från studier på KTH till nuvarande projektledartjänst på Locum.

webb_700x500px_erik_karlsson_200428.jpg


Vilken utbildning gick du och varför valde du den?

Jag gick Samhällsbyggnad på KTH, inriktning projektledning. Jag började på öppen ingång och tyckte hela utbildningen var jättebra. Var inte helt säker på vad jag skulle plugga, men har alltid gillat arkitektur och det var mycket Lego som barn så det här blev bra.

Hur kom du i kontakt med Locum?

Jag träffade Locum på LAVA på KTH när jag besökte mässan.

Vad hände sen?

Jag sökte praktik på Locum och fick positivt svar på min praktikansökan. Jag gjorde min praktik på förvaltningsområde Universitetssjukhus (där jag också jobbar idag) och påbörjade praktiken när jag hade ca. ett år kvar av utbildningen. Efter praktiken blev jag timanställd och jobbade med ett leverantörsuppföljningssystem som var ett pilotprojekt ute på Huddinge.

Jag jobbade några veckor under sommaren och blev sen anställd som biträdande projektledare under hösten. På våren skrev jag mitt exjobb och var då tjänstledig från min biträdande tjänst. En väldigt bra kombination för min del. Efter ca. 1,5 år började jag jobba som projektledare och hade egna projekt men var fortsatt biträdande i andra projekt. Har varit en glidande skala i ansvar och befogenheter och olika stora projekt, vilket har varit jättebra.

Berätta om ditt exjobb.

Mitt exjobb handlade om leverantörsbedömningar och jag skrev det sista terminen tillsammans med en kompis. Vi undersökte hur man kan jobba med sina leverantörer, uppföljningen av dessa samt hur man säkerställer återkopplingen. En blandning av akademisk och praktisk studie plus en del benchmarking. Vi kom fram till att det inte fungerade helt klockrent och jag anser att ämnet fortfarande är aktuellt. Det är väldigt viktigt med dokumentationen sett till leverantörer.

Vad är fördelarna med att komma in som biträdande?

Jag ser bara fördelar med det. Även när man arbetar som projektledare kan man vara biträdande i andra projekt. Ett par år efter att jag anställdes kom fem till nyexaminerade och tre av dessa blev projektchefer inom en ganska kort framtid. Jag tycker Locum var tuffa som vågade satsa på de unga duktiga talangerna, och de gjorde alla ett väldigt bra jobb. Ser rollen som biträdande som en bra skola och man blir direkt en del av företaget och får in tänket och värderingarna vilket blir en tillgång för företaget.

Vad är det som gör att du trivs så bra som projektledare?

Kollegialt är vi ett jättebra gäng. Som projektledare kan rollen vara utsatt och problemtyngd, och då är det viktigt med bra kollegor och att man arbetar i en prestigelös arbetsmiljö som jag gör för då kan man hjälpas åt. Det är ett väldigt socialt jobb och du har mycket mandat vilket jag trivs med.

Har du några tips till studenter? 

Jag tror det är viktigt att vara nyfiken och vilja och försöka. Det är viktigt att lyssna och våga när du arbetar som projektledare. Man kanske inte alltid är mest tekniskt kunnig i rummet då man ofta är generalist, men projekten behöver beslut och besked för att komma framåt, så det kan vara viktigt med mod då man är ansvarig för att beslut tas. Det är spännande att vara på beställarsidan och att arbeta för samhället. Jag gillar att jobba med kvalitet och det vi gör på Locum är en prioriterad produkt som kommer finnas kvar länge. Ett annat tips är faktiskt att satsa på bra kollegor och en bra chef, och att prioritera det vid valet av arbetsgivare.