Möt Ida Björkegren

Möt Ida Björkegren som gjorde sin LIA-praktik hos oss hösten 2022.

Ida Björkegren_350x400.png

 

Ida har läst till Säkerhets- och trygghetskoordinator på Företagsuniversitet. Praktiken övergick till en anställning och nu arbetar Ida som säkerhetssamordnare på vår säkerhetsenhet. 

– Att jag var praktikant först gör att jag kommit in väldigt smidigt i min nya roll här på Locum.

 

Berätta lite om din bakgrund, vad har du gjort tidigare?

 Tidigare har jag jobbat med evenemangssäkerhet främst på Friends Arena men även på olika festivaler och konserter. Min senaste roll på Friends Arena var att planera evenemanget ur ett säkerhetsperspektiv. När evenemanget sen ägde rum har jag varit ansvarig och sett till att allt löpt på som planerat och löst de eventuella problem som uppstått. Jag har även arbetat som trygghetsoperatör på SL:s Trygghetscentral.

Vad fick dig att byta karriär?   

Efter några år på Trygghetscentralen kände jag att jag hellre ville jobba långsiktigt och förebyggande, snarare än minutoperativt som det arbetet innebar. Den förändringen innebar att jag behövde börja plugga. Man kan ju säga att jag egentligen inte bytte karriär, utan snarare fortsatte lite mer på den inslagna vägen!

Ida har läst till Säkerhets- och trygghetskoordinator på Företagsuniversitet. Utbildningen var 1,5 år och under den tiden hade hon två praktikperioder. Den första var på Stockholms stads evenemangsavdelning, där hon bland annat fick ta fram en risk- och sårbarhetsanalys inför Kulturfestivalen, och den andra var här på Locums säkerhetsenhet.

Hur kommer det sig att du sökte dig till Locum?

Det är faktiskt tack vare Anders Gidrup, vår säkerhetschef. Han sitter i styrelsen för Företagsuniversitetet och kom till oss vid ett tillfälle och berättade om sin egen yrkesresa och sin roll på Locum idag. Det fångade definitivt mitt intresse! Jag visste inte jättemycket om Locum sedan tidigare, men förstod efter Anders dragning att verksamheten var väldigt bred vilket också lockade mig  

Idas praktikperiod sträckte sig över åtta veckor. De sex första veckorna var inriktade mot att lära känna Locum och deras roll i regionen, bevakning och trygghet, flygsäkerhet, fysisk skydd/skalskydd, brandsäkerhet, civilt försvar och säkerhetsskydd. Ida fick då även åka runt till våra olika vårdfastigheter för att skapa sig en bättre förståelse.   

Jag fick verkligen se många olika delar av Locums verksamhet och jag har fått en bred inblick i vad säkerhetsenheten gör.

De två sista veckorna under praktiken var Idas fokus att slutföra sitt examensarbete, som handlade om krav på skalskydd och fysisk säkerhet för ett objekt. Efter sin LIA-praktik blev Ida kvar hos oss och idag har hon ett föräldravikariat som säkerhetssamordnare.

Att jag var praktikant först gör att jag kommit in väldigt smidigt i min nya roll här på Locum. Jag är tf. förvaltningsledare på Rakelförvaltningen. Där vi driver förvaltningen framåt genom avtalsprocesser, leverantörsprocesser, kundprocesser med stöd av lagar och regler. Dessutom stöttar jag mina andra kollegor när det gäller bevakning och säkerhetsskydd.

Är det något som överraskat dig med Locum som organisation?

Det är en oerhörd bredd på organisationen med många olika avdelningar och stor kompetens hos alla anställda. Det visste jag inte innan! Alla jag pratar med är dessutom väldigt öppna för att dela med sig av sin kompetens, och att lyssna på andra.

Har du några tips till andra studenter som ska göra praktik på en arbetsplats?

Jag tror det är viktigt att vara nyfiken, ställa många frågor och vara öppen för att ta emot allt nytt man får lära sig!