Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Locum AB


Anette Henriksson
Vd


Dan Eriksson
Direktör Ekonomi

Marit Brusdal Penna
Direktör Affärsstöd 

 

Björn Åsander
Direktör projekt

 

 

Stina Ramberg Dahl
Direktör HR och kommunikation 

 

 

 

 

 


 

Patrik Häggstrand 
Direktör Förvaltning Akutsjukhus

Åsa Welander 
Direktör Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus