Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Locum AB


Anette Henriksson
Vd


Per-Inge Buskas
Vice Vd


Dan Eriksson
Ekonomidirektör

Marie Boestad
Dir. Affärsutveckling

Stina Ramberg Dahl
HR- och kommunikationsdirektör

Katarina Norberg
Fastighetsdirektör

Björn Åsander
Projektdirektör

Marit Brusdal Penna
Dir. strategiska fastighets-frågor och investeringar