Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Locum AB


Anette Henriksson
Vd

Tf Direktör Förvaltning Universitetssjukhus och sjukhus 

Tf Direktör Förvaltning Akutsjukhus

Dan Eriksson
Direktör Ekonomi

Marit Brusdal Penna
Direktör Affärsstöd 

 

Björn Åsander
Direktör projekt

 

 

Stina Ramberg Dahl
Direktör HR och kommunikation