Organisation

Här kan du se hur Locum AB:s organisation är uppbyggd.

Locums organisation

Bild organisationsschema.PNG


Klicka på bilden för att se större och läsa texten.