Himmel och toppen av en sjukhusbyggnad.
Himmel och toppen av en sjukhusbyggnad.

Vår vision

Vi verkar under Region Stockholms vision och har formulerat en egen vägledning mot denna vision.

Visionens funktion är att peka ut den långsiktiga inriktningen för hela regionen. Den gäller för alla nämnder och bolag.

Bild av två stockholmare.

Bildkälla: Region Stockholm.

"En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut."

Så formulerar fullmäktige sin vision för Region Stockholm

Vägledning mot vår vision

"I samverkan med våra kunder utvecklar, bygger och förvaltar vi vårdfastigheter för att erbjuda invånarna i Region Stockholm attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Med kompetens, erfarenhet och engagemang leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige genom innovationer och samverkan med andra aktörer."

Så lyder Locums vägledning mot den övergripande visionen.