Tre medarbetare som samtalar med varandra
Tre medarbetare som samtalar med varandra

Organisation

Här kan du se hur Locum AB:s organisation är uppbyggd.