Gröna obligationer till Chopin

Det är nu klart att Locums investering på Huddinge sjukhusområde kommer att finansieras av en grön obligation.

Finansieringen gäller den nya behandlingsbyggnaden för operation och röntgen som står färdig i slutet av nästa år. Sammanlagt rör det sig om 750 mkr, där investeringen sker enligt kraven för miljöbyggnad guld.

Gröna obligationer innebär att investerare lånar ut pengar till hållbara projekt.

– Investerarna är intresserade av att finansiera hållbara projekt där man tar särskild hänsyn till miljöaspekter. För Locums del är Chopin det andra byggprojektet, som tack vare miljöbyggnad guld och dess storlek, berättar Petra Hansson, miljösamordnare på Locum.

Investerarna hålls uppdaterade om projektets framfart i ett investerarbrev som publiceras en gång om året.

Även Chopins projektchef Vicky Lau gläds åt nyheten om den gröna obligationen:

– Målet för oss har hela tiden varit att skapa en hållbar och attraktiv miljö med människan i centrum som tar sjukhuset in i framtidens hälso- och sjukvård. Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Vicky Lau, projektchef på Locum.