Försäljning av Bromma sjukhus

Nu finns Bromma sjukhus tillgängligt för försäljning. Affären innefattar två stycken fastigheter, upplåtna med äganderätt.

Fastigheterna är belägna i Bromma stadsdel inom Stockholms stad, 10 kilometer väster om Stockholms innerstad. Investeringsmöjligheten innefattar två projektfastigheter inom vård som uppfördes år 1969-1971.

Bromma_sjukhus.png

Fastigheterna ägs av Region Stockholm, vilka är angelägna om att det fortsatt bedrivs vårdinriktad verksamhet i lokalerna. De ställer höga krav på att en ansvarsfull och kapabel huvudman åtar sig uppdraget att vidareutveckla och förvalta fastigheterna. Transaktionen kommer att ske genom en direktförsäljning av fastigheterna.

fakta bromma sjukhus.png

Idag hyrs cirka 50 % av fastigheterna av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Stiftelsens Stockholms sjukhem. Övriga ytor är idag tomställda och är i behov av investeringar för att kunna hyras ut för vårdändamål. Detsamma gäller för parkeringshuset på en av fastigheterna.

Läs mer i bifogad pdf.

 

Kontaktperson

Anders Nilsson
Fastighetsutveckling, Locum AB
anders.l.nilsson@sll.se 
+46 (0) 72-468 97 40