Fråga Locum: Jeppe Calom om digitalisering

- Det finns en stor potential i modern teknik, om vi bara vågar pröva, säger Jeppe Calom, chef digital utveckling inom Locum.

 

Alla pratar om digitalisering. Vad är det egentligen?

– Det betyder olika saker för olika människor. Men gemensamt är att vi kliver in en ny värld där människa och teknik flätas ihop på ett tydligare sätt, där vi använder modern teknik för att göra vår vardag enklare, bli duktigare i våra jobb och i slutändan skapa ett bättre samhälle. Det finns en stor potential i modern teknik om vi bara vågar att pröva, inte minst att det leder till att vi kan lägga mindre tid på triviala saker och mer tid på saker som betyder något.

Vad betyder digitalisering för Locum?

– Att vi får en enorm möjlighet att ta till vara och förädla den information som finns i vårdfastigheterna. Det leder i sin tur till att vi kan fatta bättre beslut och skapa bättre fastigheter för våra hyresgäster.

Kan du ge några konkreta exempel?

– Det kan vara möjligheten att aktivt arbeta med felanmälan och förebyggande underhåll, där vi följer ärenden från början till slut och under vägens gång kan stärka vårt arbete med planering och underhåll. Men det kan också handla om sensorstyrning av värme och ventilation för att optimera energianvändning, om stöd för inomhusnavigering eller om ett system som talar om när det är dags för renoveringar eller byte av installationer.

Kan du måla upp en bild av hur fastighetsförvaltning ser ut om 25 år?

– Jag tror att vi då har byggt digitala tvillingar till fastigheterna, där vi ser allt som sker i den verkliga fastigheten i våra system och kan agera snabbt. Fastigheterna styr vi tillsammans med våra kunder, ett arbete som går snabbt och smidigt.

Vilken nytta får hyresgästerna av digitaliseringen?

– När vi på ett enkelt sätt kan se hur fastigheterna mår och styra våra insatser kommer deras lokaler att fungera mer ändamålsenligt. Med digitaliseringens hjälp bygger och underhåller vi fastigheterna ännu bättre än i dag, samtidigt som vi bygger in finesser och hjälpmedel för kunderna.  

Vad händer med de människor som i dag arbetar med fastighetsförvaltning?

– Moderna system är bara så smarta som användarna är. De kommer inte att ersätta människor, då tänker man i banor av löpande band och robotar. Men i stället för att leta information kommer vi att använda tiden till att bättre använda informationen. 

Jeppe Calom

Jeppe Caloms digitala tips

• Försök att arbeta en hel dag enbart från din smarta mobiltelefon. Den kan betydligt mer än vad du tror. 

• Försök att under en dag undvika att använda papper. Det är faktiskt möjligt, och bra för miljön. 

• Var inte rädd för att ompröva dina tankesätt och kunskaper. I dag finns tekniska lösningar och appar för näst intill allt.

Fråga Locum är en stående rubrik i vår kundtidning Rum. Läs hela tidningen här.