Fråga Locum: Innovation

Vad lägger Locum in i ordet innovation? Hur ökar man innovationskraften? Vad är en innovationssprint?

Stina Ramberg Dahl

Vi vill skapa en kultur där man vågar testa, för även om man misslyckas kan det ge nya kunskaper, säger Stina Ramberg Dahl, HR- och Kommunikationsdirektör.

 

Berätta vad Locum lägger in i ordet innovation?

– Det handlar om att göra saker på ett helt nytt sätt, lite mer av nytänkande än vanlig verksamhetsförbättring. Det ska inte heller bara vara en idé, den ska också vara omsatt i praktik och skapa någon form av nytta. Nyttan kan vara kronor och ören, men också att leverera mervärden för våra kunder i form av till exempel ökad patientsäkerhet eller minskad miljöpåverkan.

Hur starka är Locum på innovation?

– Precis före den här intervjun träffade jag Region Stockholms innovationsenhet. Där fick vi höra att vi är en förebild för regionen – vi har en plan, en budget, ansvariga personer, och vi har påbörjat vårt innovationsarbete med kundens bästa för ögonen. Vi testar just nu innovationssprintar som en arbetsmetodik.

Innovationssprint, vad är det?

– Man kan säga att det är som en snabbspolning in i framtiden. Om det finns en idé eller ett behov sätter vi samman en grupp som på fem dagar ska utveckla idén, lösa problemet och testa av den mot användarna. Gruppen ska helst vara tvärfunktionell, för att bidra med olika infallsvinklar. Under den senaste sprinten arbetade vi mot målet att vi inom två år ska kunna identifiera underutnyttjade lokaler och optimera användningen.

– Det landade i en prototyp av en hyresgästportal som visade ett antal olika fakta, bland annat en »rating« på hur väl man som hyresgäst nyttjar sina lokaler i dag, baserat på temperatur, fukt, CO2-mätningar med mera samt ett åtgärdsförslag på hur nyttjandet skulle kunna effektiviseras. I tillägg till detta fanns även en söktjänst med tillgängliga lediga lokaler.

–  Det här arbetssättet är engagerande, kreativt och väldigt intensivt. Framför allt är det oerhört kul. Att vi jobbar tvärfunktionellt medför också den positiva bieffekten att vi ännu bättre lär känna varandra i organisationen.

Hur går ni vidare för att öka innovationskraften?

– Vi vill skapa en kultur där man vågar testa, för även om man misslyckas kan det ge nya kunskaper. Vi måste tänka utanför boxen. Därför behöver vi i våra projekt människor med olika mindset, att vi blandar kompetenser, åldrar, bakgrund/erfarenhet, utbildning och specialistkunskaper.