Internationella Romadagen firas

Romerna är en av fem erkända nationella minoriteter i Sverige och den 8 april uppmärksammar Region Stockholm romernas internationella dag.

Romska flaggan.PNG
Foto: Fred Taikon

I Sverige har dagen firats officiellt sedan 2001 och Region Stockholm uppmärksammar dagen genom att flagga på landstingstomten.

Riksdagen har beslutat att alla de svenska nationella minoritetsgrupperna ska få särskilt stöd, av bland andra Region Stockholm, att bevara och utveckla sin kultur och sitt språk. Region Stockholm träffar romska representanter för att samråda kring frågor som berör den romska gruppen i länet.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I Sverige bor idag cirka 50 000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib och är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Romerna erkändes som en nationell minoritet 2000.

Sveriges andra nationella minoriteter är judar, tornedalingar, sverigefinnar samt samer.

Den romska flaggan består av ett rött hjul mot ett blått och ett grönt fält. Det röda hjulet symboliserar vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) medan den gröna färgen symboliserar jorden.

Läs mer om Regions Stockholms arbete för nationella minoriteter på sll.se