Nu är den sköna sommaren här

Bästa leverantör och samarbetspartner. Jag vill med detta brev önska en skön sommar och semester, när den tiden så stundar, men även påminna om några av Locums riktlinjer.

För oss på Locum är det viktigt att göra rätt och det ska också vara lätt att göra rätt. Locums professionalism och objektivitet får aldrig ifrågasättas, inte heller det ansvar vi har för skattebetalarnas pengar.

Vid ”terminsavslutningar” är det vanligt med gåvor och middagar och det är givetvis trevligt. Men för att vi ska ha goda och sunda affärsrelationer och en bra samarbetskultur, vill vi uppmärksamma dig på Region Stockholms och Locums riktlinjer avseende vad som är muta eller annan oegentlighet och vad vi gör för att motverka detta.

Det är viktigt med möten av skilda slag mellan Locum, leverantörer och samarbetspartners. Dessa möten måste kunna kopplas till Locums tjänsteutövande och ska bekostas av Locum. Evenemang ska präglas av måttfullhet och inbjudan ska som huvudregel riktas till Locum, dvs. inte till enskild medarbetare. Vidare är det inte förenligt med Region Stockholms och Locums riktlinjer att medarbetare tar emot förmåner eller deltar i engagemang, som inte utgör ett led i tjänsteutövningen. I samband med pågående upphandling eller myndighetsutövning är alla former av förmåner otillåtna.

Jag, och vi alla på Locum, önskar dig och dina medarbetare en riktigt skön sommar.

Med vänliga hälsningar,
Anette Henriksson
Verkställande direktör