Region Stockholm på finska – en rättighet

Den 24 februari firas sverigefinnarnas dag och det uppmärksammas eftersom Region Stockholm sedan år 2010 är finskt förvaltningsområde.

Region Stockholm ska arbeta för att värna rättigheter och främja minoritetsspråken hos alla fem nationella minoriteter. Att vara finskt förvaltningsområde innebär att detta gäller särskilt för sverigefinnarna.

Runt sju procent av länets invånare är av sverigefinsk härkomst. Den här minoritetsgruppen har liksom övriga minoriteter lagstadgad rätt att använda sitt språk i muntlig och skriftlig kontakt med regionens olika verksamheter. Region Stockholm arbetar därför för att kunna erbjuda olika tjänster på finska.

- För att säkra att Region Stockholm arbetar systematiskt med nationella minoriteter har vi en åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk som alla förvaltningar och bolag ska följa. Snart kommer det även att finnas en tillämpningsanvisning och checklista som förtydligar hur verksamheterna förväntas arbeta med frågan, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef.

Exempel på tjänster för finsktalande är att det delas ut sverigefinska språkpaket via barnavårdscentraler i länet. Vidare finns på 1177 Vårdguiden möjlighet att per telefon få tala med finskspråkig personal, inom ungdomspsykiatrin finns ett finsktalande team och geriatriken erbjuder möjlighet att genomföra minnesutredning på finska.

Fakta nationella minoriteter:

Sverige har fem nationella minoriteter och det är finnar, samer, tornedalingar, romer och judar. Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att:

. minoritetsspråken ska skyddas och främjas
. de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur
. kommuner och regioner är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och förvaltningsmyndigheter ska ge dem inflytande i egna frågor.

Läs mer om Region Stockholms arbete för nationella minoriteter >> 

Kontakt: Dilani Sätterström Brante, SLL Hållbarhet