Vägvisarna

Ett nytt tydligt skyltsystem på S:t Görans sjukhus ska göra det lättare att hitta rätt. Att kunna orientera sig i lokalerna bidrar dessutom till både ökad trygghet och trivsel för besökarna.

På väggen rakt innanför dörrarna vid S:t Görans sjukhus huvudentré sitter en stor, ny orienteringstavla. Den består dels av en karta så att besökaren kan överblicka hela sjukhusområdet, dels en informationstavla där alla sjukhusets kliniker och mottagningar står angivna. Efter varje verksamhet står en bokstav som anger målpunkten.

Två personer tittar på nya skyltningen

Ingela Högdahl, Locum, och Stefan Ryskåsen, Caprio S:t Göran, har båda varit med om att arbeta fram det nya skyltupplägget på S:t Görans sjukhus.

Bokstaven ska hjälpa besökaren att ledas fram till sin slutdestination. Det är bokstaven man ska ta sikte på först för att hamna i rätt del av huset och därifrån få nya hänvisningar till slutmålet. Systemet kan liknas vid flygplatser som tar hjälp av just bokstavshänvisningar för att vägleda resenärerna till rätt terminal och därefter skylta mot respektive gate. 

Det kan kanske låta enkelt och självklart, men att skylta enhetligt och tydligt kräver att man tar ett helhetsgrepp och har kunskap och förståelse för behovet. På S:t Görans sjukhus var problemet tidigare att verksamheterna på sjukhuset använde olika sätt för att ange sin lokalisering. Många satte även upp egna skyltar eller lappar. 

– Det blev spretigt och otydligt och fick till följd att många besökare frågade efter vägen i sjukhusets reception, säger Ingela Högdahl, Locums biträdande fastighetsförvaltare på S:t Görans sjukhus. 

Ingela Högdahl inledde ett samarbete med en av sjukhusets största kunder, Capio, för ta ett nytt grepp kring skyltningen. Hösten 2018 blev det klart. Stefan Ryskåsen, brand- och säkerhetssamordnare på Capio S:t Göran, är en av dem som varit delaktig i processen och ser fördelar med att som kund jobba tillsammans med Locum i ett sådant här projekt. 

– Vi har ett gemensamt intresse av att patienterna ska hitta på sjukhuset. Bra skyltning ger en trygghet för besökarna. Locum har koll på och erfarenhet av det här med skyltars utformning och vi från verksamheten känner till vilka lokaler som kan vara svåra att hitta till. Vi vet också hur kallelsesystemen ser ut, säger Stefan Ryskåsen.

En person hänger upp skyltar

Mattias Wallman sätter upp de nya skyltarna som har mörk botten och vit text för att vara lätta att läsa och för att kunna upptäckas på håll när man rör sig i en sjukhuskorridor.

Den nya skyltningen följer Locums riktlinjer för tillgänglighet så att skyltarna ska vara lätta att se och förstås av alla. Och så följer de en given struktur. Om besökaren exempelvis ska till avdelning 34 på S:t Görans sjukhus ska hen hålla utkik efter bokstaven A som är målpunkten för just den mottagningen. Bokstaven sitter i taket som en belyst kub så att den kan ses från fyra håll alternativt som en skylt på väggen. Den leder besökaren till rätt hisshall där hen får ny information om vilket våningsplan hen ska till. 

En utmaning för S:t Görans sjukhus är att verksamheten är utspridd i många byggnader. Systemet med målpunkter är tillämpat i huvudbyggnaden. Till verksamheterna i de andra delarna av sjukhuset får besökaren orientera sig med hjälp av gatuadresser. Vilken adress eller målpunkt som besökaren ska till anges även i kallelsen som patienten får hemskickad. 

Alla skyltar har mörk botten och vit text så att kontrasterna ska bli tydliga och öka läsbarheten. Den mörka skyltbottnen gör det också lätt att upptäcka skylten på håll när man rör sig i en lång sjukhuskorridor med ljusa väggar. Budskapet på skyltarna har även förstärkts med bildsymboler som gör det lätt att uppfatta var det exempelvis finns hiss, kafé och toalett. 

Ingela Högdahl lyfter även fram det nya skyltsystemets flexibilitet som en vinst. De stora pågående ombyggnationerna har gjort att verksamheter ofta behöver flytta och det gäller att hänvisningarna till verksamheterna hänger med i svängarna. Sedan omgörningen av skyltsystemet är skyltarnas placering permanent, det vill säga själva ramarna har sin givna plats, men informationen i dem är lätt att byta ut. 

Förutom de funktionella fördelarna har skyltprojektet också bidragit till ökad trivsel. 

– Det ger ett trevligare intryck när skyltningens formgivning är sammanhållen, säger Ingela Högdahl, biträdande fastighetsförvaltare på Locum. 

– Ja, det upplevs renare nu, det är mer estetiskt tilltalande, instämmer Stefan Ryskåsen på Capio S:t Göran. 

 

Artikeln är hämtad ur vår kundtidning Rum nr 1/2019.

Text: Anna-Karin Andersson Bild: Olof Holdar