Samefolkets dag

Urfolket och nationella minoriteten samer firar Samefolkets dag den 6 februari.

Nationaldagen firas för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen, landsmötet, som ägde rum den 6 februari 1917 i Trondheim. Landsmötet samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor, många deltagare var kvinnor.

Sameflagga

Vid den femtonde samekonferensen i Helsingfors 1992 beslutades att nationaldagen ska firas den 6 februari. Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk. Samernas nationaldag firas i hela Sápmi.

Flaggan
Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av den Nordiska Samekonferensen i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten.

Det finns cirka 20 000 – 35 000 samer i Sverige som talar olika varieteter av samiska.

Läs mer om detta på Region Stockholms hemsida.