Snabb och effektiv snöröjning livsviktigt

Att snöröja vintertid är markentreprenörens främsta uppgift. Att bekämpa halka är en viktig del och krävs även då regn kan ha kylts på och bildat isigt underlag. Våra markentreprenörer står redo från den 15 oktober till 30 april med personal och maskiner för att ta hand om snö och halka dygnet runt.

Traktor som snöröjer

Grundregeln för att starta snöröjningen är att det har kommit tre centimeter snö. När snöröjningen startar beror också på när snöfallet startar. Ibland är det bättre att arbeta förebyggande och komma igång i ett tidigt skede. Det beror dessutom på vilken typ av snö det är som kommer. Torr snö har mindre halkrisk. Blöt snö packar sig och blir hal.

Maskinparken består ofta av en större plogbil som röjer gator och större ytor på sjukhuset och mindre plogar som används till gångstråk, trottoarer och parkeringar samt en sandbil. Dessutom finns det extra mankraft som kan sättas in om behovet av handskottning är stort.

Snöröjning dagtid är en utmaning

Att följa SMHI:s  rapporter flera gånger om dagen är en viktig del av jobbet. Rapporten ligger till grund för planeringen av snöröjning, till exempel om det är bättre att starta under natten då framkomligheten är bättre. Målet är att vara ute i god tid och förebygga halkolyckor.

Snöröjning dagtid görs – om behovet finns, men är utmanande. Det tar extra tid eftersom det finns människor och bilar i rörelse och det är inte alltid möjligt att komma åt överallt och sandbilen ”skvätter”. Ibland blir det ett extra varv under natten.

Prioriterade ytor är ambulans- och akutmottagningar, huvudentréer och andra viktiga entréer samt gångstråk och körbanor där det rör sig många människor och fordon.

Snön flyttas vid behov

Snön som plogas och skottas bort måste lagras någonstans. I första hand lämnas den nära den yta som plogats. Snöhögarna tas bort när det är lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv.

En normal vinter kan det gå åt stora mängder sand på ett sjukhus. Ibland används saltblandad sand för en effektivare halkbekämpning. Av miljöskäl används det så lite salt som möjligt, men i undantagsfall saltas särskilt kritiska områden. På våren, så snart vädret tillåter, sopas sanden bort. Senast den sista april ska markytorna vara rena från sand.

Upplever du ett akut behov av ytterligare snöröjning är du välkommen att ringa in en anmälan till Locums kundtjänst.