Tre frågor till Thomas Ahlberg

Tre frågor till Thomas Ahlberg, teknikchef på Locum, som tillsammans med Vasakronan, KTH, Stockholms stad, Sisab, Förvaltaren och Reqs driver Projekt IoT:s möjligheter till bättre besiktningar och kontroller i fastigheter och byggnader.

1. Vad innebär IoT?

  IoT eller Internet of things är ett samlingsbegrepp för tekniska installationer som kan utbyta data och på detta sätt samverka med varandra.

2. Hur långt har ni kommit i projektet?

  Projektet har pågått i två år nu och det vi fokuserat på är att med sensorteknik kvalitetssäkra och strukturera besiktningar för obligatorisk ventilationskontroll (OVK), där det idag finns ett krav på att dessa ska utföras vart tredje år. OVK utförs för att säkerställa att ett gott inomhusklimat finns för de som vistas i våra lokaler. Med sensorteknik kan vi ha koll på inomhusklimatet varje dag istället för vart tredje år vilket skulle innebära att vi går från att agera reaktivt till proaktivt. Projektet har även genomfört en förstudie för att samla in sensordata från hissar i vårt fastighetsbestånd. En hiss kan leverera upp till 50 stycken datapunkter och med dessa skulle vi kunna förutse och planera underhållsåtgärder som behövs, det vill säga vi får avsevärt mindre stilleståndstid på våra hissar.

3. Vilka fördelar skulle IoT-tekniken kunna innebära för fastighetsbranschen?

  Informationen från olika system kan liknas med begreppet 1+1=3, det vill säga med sammanslagning av olika data så kan vi få info om fastigheterna vi aldrig hade fått annars av de olika enskilda systemen. Tekniken medför även möjligheter för att använda AI-teknik som kan ”lära sig” hur systemen mår. Detta kan i sin tur göra att vi kan spara en hel del pengar, då vi får info direkt från systemen vad som behövs göras.

Thomasahlberg_reqs.jpg

Den 11 oktober berättade Thomas Ahlberg om projekt IoT för intresserade hos REQS.