Innovation på agendan

Sedan ett år tillbaka satsar Locum extra på innovation. Allt för att skapa mervärde för hyresgäster, patienter och personal på sjukhusen. – Nu kan vi ta hand om idéer på ett bättre sätt, säger ledningsstrateg Håkan Wilken.

 

vägskäl_locum_1100px.jpg

Det var under en intern inspirationsdag i slutet av 2018 som idén att Locum skulle bli starkare på innovation lanserades. Hela Region Stockholm ska framöver arbeta tydligare med innovation. 

– Då var innovation ingen uttalad del av vår verksamhet. Vi behövde en tydlig metodik för hur vi skulle kunna ta hand om och utveckla idéer som kom upp. Efter den här kickoffen, där vi hade både interna och externa föreläsare, har vi hittat ett sätt att ta det vidare. Generellt sett är vi nu mer på tå och öppna för förändringar, berättar Håkan Wilken.

En grupp sattes samman under våren 2019 och Håkan fick driva arbetet.

– Ledningen tyckte jag skulle passa för jobbet, eftersom jag ofta tycker mycket och har synpunkter och idéer i olika frågor. Tidigare jobbade jag som biträdande projektchef med byggprojekt vid S:t Görans sjukhus.

Sedan efter sommaren jobbar han heltid med Locums innovation och utveckling.

– Under det gångna året har vi provat att jobba med så kallade innovationssprintar. Det går ut på att du har en idé eller ett behov som man tror kan vara intressant att utveckla. Vi jobbar under fem dagar i en grupp och vrider och vänder på olika delar.

I korthet ser dagarna ut enligt följande schema:

Dag 1: Man granskar idén djupare för att identifiera vilka problem eller behov idén kan lösa och vad som redan finns på marknaden.
Dag 2: Alla i gruppen skissar på egna idéer för hur man skulle kunna lösa problemet.
Dag 3: Gruppen jämför sina olika lösningar och sätter ihop det till en bra helhet.
Dag 4: Man tar fram en prototyp av lösningen.
Dag 5: Testpersoner i målgruppen får testa prototypen och blir intervjuade om vad som är bra och vad som kan ändras.

– I slutet av sista dagen summeras intrycken. Efter en sprint har man en bra uppfattning om det är ett problem som går att lösa och om idén är uppskattad. Du ser om idén har bärighet helt enkelt, säger Håkan.

Sprinten blir ett konkret test på om produkten faktiskt kan göra nytta för verksamheten och Locums kunder. Men det är också viktigt att komma ihåg att ett innovationsarbete är en lång process och att många idéer skrotas längs vägen.

– Ja, så är det. Av tio bra idéer är det kanske två–tre stycken som vi tar vidare.

Två idéer har redan klarar sig igenom innovationssprintarna och vidareutvecklas ytterligare ett steg för att kunna bli en skarp produkt.

– Nu vill vi se om tekniken fungerar och hur allt ska finslipas. Blir produkten tillräckligt användarvänlig exempelvis? Det finns många delar i processen som kommer att testas i ett nästa steg.

Idéerna från de två sprintar Locum gjort har de känt att de vill ta vidare och har sökt pengar för att utveckla dem ett steg till.

– Den ena idén handlar om att få bättre koll på hur våra uthyrda lokaler utnyttjas. En vanlig hyresvärd kanske mest är intresserad av att få lokalen uthyrd, men för oss är det lika viktigt att lokalerna används effektivt. På så sätt nyttjas skattepengarna på bästa sätt.

Den andra idén handlar om att patienter ska få hjälp att lättare hitta rätt inne på sjukhusen.

– Där har vi fått finansiering från Vinnova för att göra en pilotstudie, så det projektet är precis påbörjat. Men överlag ser vi att fler på Locum nu får upp ögonen för innovation och vi får in förslag via mejl och förslagslådor.

Läs mer om projektet "Hitta rätt" som innovationsgruppen arbetat med, på sidan 10 i Rum nummer 2, 2020.