Avgiftsfri parkering för personal förlängs

Eftersom regeringen har valt att förlänga den skattebefriade parkeringsförmånen så kommer Fastighets- och servicenämnden att fatta beslut om förlänga den avgiftsfria personalparkeringen för anställda inom Region Stockholm.

Enligt Skatteverkets regler kring parkering och garageplats ska dessa förmånsbeskattas om inte parkeringen sker till marknadspris. Region Stockholm har framfört till regeringen om att den förmånsbefrielse som varit under pandemin ska förlängas under 2022. Regeringen har delvis hörsammat detta genom att avisera att förlänga den skattebefriade parkeringsförmånen till 31 mars 2022.

Fastighets- och servicenämnden kommer att fatta beslut om att förlänga avgiftsfrihet för parkering så länge skattefri parkeringsförmån gäller. Förlängs inte undantaget om skattefri parkeringsförmån tvingas Region Stockholm att återinföra parkeringsavgifterna i enlighet med Skatteverkets regler.

Införande av de nya parkeringstaxorna i enlighet med Budget 2020 skjuts därmed upp under 2022 så länge som undantaget om skattefri parkeringsförmån gäller.

Läs mer här vilka skatteregler som gäller för förmånsfri parkering.

Läs mer om förändringarna kring personalparkering som sker den 1 april här.