Ett steg närmare försäljning av fastigheter

Fastighets- och servicenämnden inom Region Stockholm har den 25 mars 2021 fattat beslut om att föreslå regionstyrelsen och regionfullmäktige godkänna försäljningen av fastigheterna Tegelbruket inom S:t Eriks sjukhusområde och Berga naturbruksgymnasium.

Överenskommelse klar inför försäljning av Berga naturbruksgymnasium 

Region Stockholm har tecknat överlåtelseavtal med Dille Bolagen AB inför försäljning av Berga naturbruksgymnasium. Berga naturbruksgymnasium får därmed en ny ägare som har lång erfarenhet av att driva naturbruksgymnasium och som har kraft och idéer för att utveckla skolan. Dille Bolagen AB med dotterbolag köper skolan med tillhörande byggnader och mark.

Region Stockholm är idag huvudman för Berga naturbruksgymnasium och har under senare år sökt ny huvudman för att ta över driften av skolan. Nu har nästa steg tagits i arbetet kring försäljningen. Dille Bolagen kommer att driva Berga vidare som naturbruksgymnasium och driver redan idag ett naturbruksgymnasium i Jämtland, med inriktning på djur och natur inom ramen för deras utbildningsverksamhet. 

En förutsättning i avtalet är att Dille Bolagen erhåller tillstånd från Skolinspektionen för att driva skolan. Det är en process som tar tid, vilket gör att närmare tidplan för när en övergång kan ske meddelas senare. Berga naturbruksgymnasium och Dille Bolagen är överens om att starta ett utökat samarbete för att underlätta inför övergången så fort beslut är tagna.

Försäljningen sker under förutsättning att beslutet godkänns även av regionfullmäktige.

berga_huvudbyggnad1_750px.jpgBildtext: Berga naturbruksgymnasium

Överenskommelse klar inför försäljning av Tegelbruket 4 på S:t Eriks sjukhusområde

Region Stockholm har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Tegelbruket 4 inom S:t Eriks sjukhusområde, med bygg- och projektutvecklingsföretaget Skanska. Skanska kommer utveckla området med nya bostäder, kontor och affärslokaler. Fastigheten Tegelbruket 4 ligger centralt på Kungsholmen i Stockholm. 

Fastigheten Tegelbruket 4 har fram till hösten 2020 huserat S:t Eriks ögonsjukhus samt några andra mindre verksamheter. Under hösten 2020 flyttade ögonsjukhusets verksamheter in i nybyggda lokaler invid NKS i enlighet med fullmäktiges beslut från juni 2014. Den stora sjukhusbyggnaden som omfattar ca 18 000 kvadratmeter lokalarea kommer på sikt att rivas, men den mindre byggnaden på ca 1900 kvadratmeter lokalarea ska bibehållas. 

Fastigheten har en lång historia. De äldsta byggnaderna på S:t Eriks sjukhus uppfördes i mitten av 1800-talet och 1922 fick sjukhuset namnet S:t Eriks sjuk- och vårdhem. Vårdhemmet upphörde dock 1926 men Landstinget tog över verksamheten 1933. 

Försäljningen sker under förutsättning att beslutet godkänns även av regionfullmäktige.

st_eriks_sjukhus_750px.jpgBildtext: Flygbild över S:t Eriks sjukhusområde