Försäljning av tomträtterna till fastigheterna Ingulv 1 och Provröret 16

Region Stockholms fastighets- och servicenämnd har beslutat om försäljning av tomträtterna till fastigheterna Stockholm Ingulv 1, Spånga familjecentral och Stockholm Provröret 16, Örnsbergs behandlingshem som idag ägs av Region Stockholm och förvaltas av Locum.

Spånga familjecentral

Stockholms stad upplåter till Region Stockholm tomträtten till fastigheten Stockholm Ingulv 1, Spånga Familjecentral. SLSO hyr halva byggnaden till mödravårdscentral och barnavårdscentral medan den andra halvan av byggnaden hyrs ut till Stockholms stad och används som öppen förskola. Landstingsfullmäktige beslutade 2016 att tomträtten skulle omklassificeras till marknadsfastighet och läggas ut till försäljning och under våren 2021 har försäljningsprocessen avslutats.

Försäljningen har genomförts med en bred marknadsföring och företaget Botrygg lämnade slutligen högst bud. Botrygg, ett bygg- och fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter, får tillträde den 1 september 2021, därefter förvaltar Locum inte längre fastigheten.

spånga_familjecentral_750x400px.jpg

Örnsbergs behandlingshem

Stockholms stad upplåter även tomträtten till fastigheten Stockholm Provröret 16 till Region Stockholm, innehållandes Örnsbergs behandlingshem. Regionen har ingen egen verksamhet i byggnaden och lokalerna är fullt uthyrda till Stockholms stad, Socialförvaltningen.

Även denna tomträtt klassificerades om till marknadsfastighet av landstingsfullmäktige 2016 med beslut om att inleda försäljning.

Efter bred marknadsföring och budgivning tar nu Botrygg över även denna fastighet den 1 september 2021, efter beslut i Region Stockholms fastighets- och servicenämnd.

Örnsberg_2_750x400px.jpg

Besluten i fastighets- och servicenämnden bedöms vinna laga kraft i mitten av juli.