"Hitta rätt" ska leda rätt

Många besökare till våra sjukhus anmälde sig i receptionen, men kom aldrig fram till rätt avdelning och kunde inte genomföra sin undersökning. Sådana problem ska idén ”Hitta rätt” försöka lösa.

2G5A4310_700px.jpg

En av innovationsgruppens två innovationssprintar har lett fram till att idén ”Hitta rätt” tar nästa steg i utvecklingen. Efter den genomförda innovationssprinten har man fått pengar från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

– Pengarna är sökta för att göra en pilotstudie. Vi kommer göra detta tillsammans med vården, berättar ledningsstrateg Håkan Wilken. Som besökare eller patient på ett sjukhus är det inte alltid lätt att hitta till rätt avdelning eller ens rätt byggnad.

För att undersöka möjligheterna att underlätta för besökarna görs nu denna pilotstudie. Håkan Wilken beskriver ett scenario:

– Du har varit hos husläkaren och får en remiss till röntgen.  Då ska du snabbt och lätt kunna hitta rätt väg dit, varför en app eller digital karta i mobilen enkelt skulle kunna hjälpa dig. Förmodligen hittar du redan till sjukhuset men väl där kan det bli jobbigare. Om du inte går till rätt entré kan det vara ganska långt till röntgen från en annan entré eftersom vårdfastigheterna är väldigt stora. I denna tjänst går det sen att addera en rad saker:

– Efter röntgen kanske du ska göra en provtagning. Då kan du scanna en QR-kod på röntgen och få information om hur du ska gå för att komma till provtagningen. Efter besöket kanske du behöver medicin och kan då få en smidig guidning till ett apotek på sjukhuset. Du kan även få hjälp att hitta en ledig parkering, kan betala parkeringen direkt med mobilen och får slutligen hjälp att hitta tillbaka till din bil efter besöket. Möjligheterna är oändliga, samtidigt som det finns integritetsskydd och annat att ta hänsyn till, vilket kommer vara en del i det arbete som nu startar.

– Lösningen ska också underlätta för den som inte talar svenska, att kunna få hjälp och vägledning på sitt eget språk. Att kunna skapa påminnelser inför besök kan också göra att fler skulle komma till sin tid. Något som alltså är ett problem i dag.

– Två procent av besökarna kom alltså inte fram. Det kan låta lite, men slår du ut det på alla mottagningar och sjukhus i Stockholm så blir det många missade besök och stora belopp som faller bort. Bara på NKS handlar det om 5 000 timmar som personal, maskiner och lokaler inte utnyttjas som tänkt.*

Läs mer om vårt innovationsarbete i senaste numret av Rum.

TEXT Lars Frank BILD Olof Holdar