locum.se

Tips om inomhusklimatet vid värmebölja

Nu är sommaren här och det kan bli varmt i Stockholmsregionen. Här finns några konkreta tips på vad du kan göra för att bibehålla ett så bra inomhusklimat som möjligt. Även i år ger Region Stockholm ut riktlinjer för vården inför sommaren.

Tips på generella åtgärder som är lämpliga för alla lokaltyper:

• Håll fönstren stängda under dagtid och vädra först under kväll/natt om uteluften är svalare än inomhustemperaturen.

• Dra för persienner/gardiner och använd eventuella markiser. 

• Stäng av värmealstrande utrustning som inte används (ex kylskåp) eller flytta den till annan plats.

• Finns installerad kyla ska fönster alltid hållas stängda, annars fungerar inte kylsystemet, jämför med AC:n i bilen.

Regionen ger råd

Följ Region Stockholms råd i Handlingsplan vid värmebölja. Här finns riktlinjer och mer detaljerade praktiska råd för hur vården ska hantera en situation med höga temperaturer och hög luftfuktighet när det gäller patienter, operationssalar, sterilförråd, läkemedelsförråd och medicinteknisk utrustning. 

 

Publicerad: 8 juni 2021