Från vuxenakut till en modern avdelning för neonatalvård

Här ska för tidigt födda barn vårdas. Här ska sjuka nyfödda barn vårdas. Så stod det på byggveporna som dominerat uppfarten till Södersjukhuset huvudentré sedan i maj 2020. Då började ombyggnaden av gamla vuxenakuten till en modern neonatalvårdsavdelning med 32 vårdplatser. Nu i juni 2021 blir bygget klart, slutbesiktningen är godkänd och vården kan snart börja flytta in.

Valid Hatami, projektledare utanför badrummet

Valid Hatami, projektledare på Locum har lett byggprojektet från planering till färdig lokal.

En vårdag under pandemiåret 2020 bar vårdens personal i väg med utrustningen och de sista datorerna. Samtidigt påbörjades den invändiga rivningen av det som varit Södersjukhusets mest välbesökta mottagning i decennier, vuxenakuten. 

Alla dörrar, innerväggar, handfat och tekniska system revs ut. Redan till sommaren var här stomrent och det var dags att börja bygga upp den nya moderna neonatalavdelningen. Nu är bygget klart, slutbesiktning är avklarad och överlämning till vården blir i början av juli, en månad tidigare än planerat.

Bygga nära vården alltid en utmaning

 Självklart har vi haft utmaningar under byggtiden. Dels har det varit pandemi och risk för förseningar på grund av sjukdom. Dels har vi tidvis arbetat med störande moment som rivning och bilning av golv nära vårdverksamheter som bedriver vård alla dagar dygnet runt, berättar Valid Hatami, projektledare på Locum.

Han förklarar att man tog till alla tänkbara åtgärder för att minska störningarna. Man provborrade för att se var och hur mycket det störde, arbetsmomenten och tiderna anpassades till verksamhetens schema, information lämnades löpande och ofta, städningen var intensiv.

- Vi gjorde allt som står i reglerna och mer därtill, säger Valid Hatami, som också hospiterade på nuvarande neonatalen för att bättre förstå verksamheten inför bygget.

Den nya avdelningen innehåller 32 vårdplatser, varav tretton stycken intensivvårdsplatser och resterande familjerum med egna badrum. 

 Vi har haft med oss ett antal nyckelord under hela planerings- och byggtiden: smittsäkerhet, barnkonventionen och ljus och luft, säger Axel Hargedahl, fastighetsförvaltare på Locum och ansvarig för dessa lokaler.

 Smittsäkerheten ökar med egna dagrum och egna ingångar för IVA-delen och familjevårdsdelen, som helt kan stängas av från varandra om det skulle behövas, förklarar Valid Hatami. 

 

Axel Hargedahl, förvaltare

 Vi har haft med oss ett antal nyckelord under hela planerings- och byggtiden, förklarar Axel Hargedahl, fastighetsförvaltare på Locum.

Även fasaden utanför den gamla akuten har byggts om för bättre ljusinsläpp och två nya ljusgårdar med öppet tak om cirka 100 kvadratmeter vardera har anlagts där familjerna kan vistas utomhus under smittsäkra och trygga förhållanden. 

Barnkonventionen har varit en viktig utgångspunkt

 Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 1 januari 2020. En barnkonsekvensanalys genomfördes i samband med planeringen. Barn har rätt till sina föräldrar och de nya lokalerna möjliggör att barnet och den nyförlösta kvinnan kan vårdas tillsammans hos oss, förklarar Marina Adler Runow, vårdchef på Neonatalvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Sös.

 

Marina Adler Rudow, Sös

 Det blir ett riktigt lyft för våra medarbetare och för patienterna, säger Marina Adler Runow, vårdchef på Neonatalvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Sös. Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös.

Under sommaren kan vården börja utrusta sina nya lokaler.

 Det blir ett riktigt lyft för våra medarbetare och för patienterna! Vi får mer än dubbelt så stora lokaler helt anpassade till den moderna neonatalvård vi vill bedriva. Ett omfattande utbildningsarbete startar då vi behöver lära oss de nya lokalerna, den nya tekniska utrustningen och hur man tar sig till övriga platser på sjukhuset som förlossning och operation. Möbler ska komma på plats och arbetet med logistiken och patientflöden har påbörjats inför flytt, berättar Marina Adler Runow.

I höst är det dags för flytt

 Vi räknar med att alla patienter flyttas till den nya avdelningen sista dagarna i september. Övriga sjukhus i Stockholm och Sachsskas egna barnavdelningar kommer att hjälpa till med vårdplatser under flyttdagarna, berättar Marina Adler Runow.

Det känns länge sedan de sista datorerna bars iväg från gamla vuxenakuten - den nybyggda har varit igång i över ett år - och projektledaren och fastighetsförvaltaren kan se tillbaka på ett intensivt år där slitna lokaler förvandlas till det allra modernaste. De är ense om att detta varit ett extra meningsfullt byggprojekt.

Extra meningsfullt uppdrag

 Syftet med den här hyresgästanpassningen går utanpå det mesta. Det känns verkligen tillfredsställande att få skapa så fina vårdmiljöer och goda förutsättningar för vård för nyblivna föräldrar i en stund som kanske är den allra mest känsliga i livet, avslutar Valid Hatami och Axel Hargedahl.

Det goda samarbetet med vården har varit avgörande för att lyckas med projektet.

 Vårt bästa har hela tiden varit byggprojektets fokus, som drivit på med både energi och själ. Det är en rejäl utmaning att få ett så stort arbete att fungera enligt tidplan – det är ju inte alltid ett bygge avslutats i tid? Vi hoppades, vågade inte tro att det skulle fungera, men det har det gjort. Vi vill tacka alla inblandande för ett fantastiskt gott samarbete, avslutar Marina Adler Runow. 

Projetkledaren står mitt på  golvet i nya lokalen

Valid Hamai mitt på golvet i den näst intill färdiga lokalen (bilden är tagen före slutbesiktning). 

Öppen gård med bänkar inne i neonatalvårdsavdelningen

I ljusgården kan föräldrar och nyfödda få en nypa luft i en smittsäker och  trygg miljö.

Ta del av vår film från byggnationen

0:58
Publicerad: 21 juni 2021