Ny projektområdeschef för Karolinska sjukhusområdet

Med lång erfarenhet av fastigheter och projektledning kliver Magnus Nordberg in i rollen som projektområdeschef för Karolinska sjukhusområdet i Huddinge och Solna i slutet av februari.

Magnnus_Nordberg_700px.png

Magnus har arbetet på Locum i olika roller i närmre åtta år. Han började som projektledare på Karolinska sjukhusområdet i Solna, och kommer nu senast från en roll som projektområdeschef för ”sjukhusen” det vill säga alla Locums vårdbyggnader utöver akut- och universitetssjukhus.

Många projekt i Huddinge
Locum har många projekt på gång under året och projektportföljen uppgår till 2 miljarder kronor. Ett projekt som redan är igång på Huddinge sjukhusområde är utbyte av sjukhusets trettiosex taklanterniner, det vill säga takfönster i ljusgårdarna, ett arbete som beräknas pågå under två år.

- Taklanterninerna på sjukhuset har uppnått sin livslängd, genom att byta ut dem och sätta i modernt isolerglas uppnår vi ett betydligt bättre inomhusklimat. Ljusgårdarna förses även med ny belysning som bidrar till ljusare inomhusmiljö och framhäver konsten effektfullt, säger Magnus.

Utöver det fortsätter arbetet med att bland annat utforma vuxenakuten, lokaler för hörsel och balans och ett flertal andra projekt som ska trygga funktioner i elförsörjning, hissar och så vidare.

Mötet med hyresgästerna är viktigt
Att träffa hyresgästerna i vårdbyggnaderna är helt avgörande för hur verksamheten kommer fungera i lokalerna. Magnus träffar långt ifrån alla men försöker tillsammans med kollegorna på fastighetsförvaltningen och projektledarna, vara med på avstämningar med hyresgästerna så mycket han kan.  

- Vårt mål och uppdrag är att utveckla de bästa vårdmiljöerna och bidra till patientnyttan. Därför är det viktigt för oss på Locum att samverka och utvecklas tillsammans med våra hyresgäster. Vi har ju ett gemensamt uppdrag men med olika ansvar och arbetsuppgifter, säger Magnus.

Nära dialog med fastighetsförvaltning
På Karolinska sjukhusområdet i Solna och Huddinge arbetar femton projektledare som driver stora och mindre om- och tillbyggnadsprojekt. En projektområdeschef arbetar oftast mer övergripande med de strategiska frågorna som handlar om genomförande och agerar ombud i avtal med konsulter och entreprenörer i projekten. Förutom budgetering, prognoser och rapportering är en betydande del av arbetet även att hantera personalfrågor som handlar om resurser, utveckling och kompetens. Här är den nära dialogen med fastighetsförvaltningen mycket viktig, eftersom de har den direkta kunddialogen och det långsiktiga ansvaret för fastigheterna.

- Eftersom jag har erfarenhet av att operativt driva projekt hoppas jag kunna vara ett stöd i projektrelaterade frågor, både för projektområdet men även inom Locum i stort, säger Magnus.

Viktigt att finnas till hands
För Magnus är det viktigt att vara nära och tillgänglig för hyresgäster och kollegor, så långt som möjligt under rådande omständigheter. Han uppmanar hyresgästerna att alltid våga fråga om det är något man inte förstår eller vill berätta.

- Vi är experter på vårdbyggnader och finns här för våra hyresgäster, säger Magnus.